Kärcher Center Łódź

Urządzenia do czyszczenia powierzchni twardych i dywanowych

header_Service

FAQ - Urządzenia do czyszczenia powierzchni twardych i dywanowych

Dlaczego urządzenie nie spryskuje?

Przyczyna:
  • Zbiornik na wodę jest pełny.
  • Dysza lub wąż do spryskiwania są zatkane.
  • Uszczelki przy górnej części urządzenia źle uszczelniają.
Rozwiązanie:
  • Opróżnić zbiornik na wodę.
  • Oczyścić dyszę i wąż.
  • Sprawdzić uszczelki i nasmarować je w razie potrzeby.
  • Odpowietrzać urządzenie bez dyszy spryskującej do momentu, gdy powietrze przestanie uchodzić.