Kärcher Center Łódź

Urządzenie do czyszczenia parą

header_Service

FAQ – Urządzenie do czyszczenia parą

Zbiornika nie można otworzyć?

Przyczyna:
 • Kocioł jest jeszcze pod ciśnieniem.
Rozwiązanie:
 • Ciśnienie należy zlikwidować:
 • Najpierw
  wyłączyć ogrzewanie, potem włączyć dopływ pary (na maks.), wyłącznik na
  uchwycie przytrzymać tak długo, aż zamknięcie będzie można otworzyć.
 • Jeżeli zbiornik nadal nie można otworzyć, należy skontaktować się z serwisem.


Zamiast pary za dużo wody?

Przyczyna:
 • W zbiorniku za dużo wody.
 • Urządzenie nie jest podgrzane w dostatecznym stopniu.
 • Regulator nie jest ustawiony na stopień pary.
Rozwiązanie:
 • Zbiornik na wodę powinien być napełniony maks. do 3/4 pojemności.
 • Odczekać, aż urządzenie podgrzeje się całkowicie.
 • Ustawić regulator na stopień pary.


Brak pary?

Przyczyna:
 • Ogrzewanie nie jest włączone.
 • Para nie jest włączona.
 • W urządzeniu znajduje się kamień.
Rozwiązanie:
 • Włączyć ogrzewanie.
 • Włączyć parę.
 • Usunąć z urządzenia kamień przy zastosowaniu RM 511


Czas podgrzewania jest zbyt długi? 

Przyczyna:
 • W urządzeniu znajduje się kamień.
Rozwiązanie:
 • Usunąć z urządzenia kamień przy zastosowaniu RM 511.


Podgrzewanie w ogóle nie działa?

Przyczyna:
 • Kabel nie podłączony do prądu lub bezpieczniki zadziałały.
 • Zbiornik na wodę jest pusty.
Rozwiązanie:
 • Sprawdzić kabel i bezpieczniki.
 • Wlać wodę do zbiornika.


Urządzenie "wydmuchuje"?

Przyczyna:
 • Para płynie przez zawór bezpieczeństwa, wszystkie systemy znajdujące sie przed nim nie działają.
Rozwiązanie:
 • Problem ten może być usunięty tylko przez autoryzowany serwis.